חברים באיגוד

היכולת של האיגוד לפעול בזירות השונות לקידום האינטרסים של החברות הציבוריות היא פועל יוצא של המשאבים העומדים לרשותו.
כעמותה ללא מטרות רווח, האיגוד נשען על דמי החבר של החברות הציבוריות ולכן יש חשיבות רבה לתשלום דמי החבר.
בעזרת דמי החבר שמשלמות החברות באיגוד נמשיך לפעול להקטנת נטל הרגולציה על החברות הציבוריות, יצירת אווירה עסקית חיובית במשק ועידוד הפעילות בבורסה ובשוק ההון הישראלי
    בית אמות משפט
    שד' שאול המלך 8 תל אביב 64733
    טלפון 6938212 - 03
    פקס 6938213 - 03
    office@e-good.org.il