דיוור

2020

השבתת המסחר בבורסה הישראלית
09.06.2020

2018

תקן ביקורת חדש
13.3.2018

אישור הצעת חוק להכרה מלאה בהוצאות הנפקה
14.3.2018

חוק חדלות פרעון
05/02/18

צבי סטפק נבחר ליו”ר החדש של איגוד החברות הציבוריות

05/02/18

הזמנה למפגש עם מנהל רשות המסים משה אשר
24/01/2018

מגזין ‘אחד העם’, ינואר 2018
17/01/2018

הזמנה לכנס השנתי לעדכון דירקטורים
10/01/2018

סיכום ועידת ההנפקות
07/01/2018

2017

החברה החדשה לרישומים
21/12/2017

הזמנה לועידת ההנפקות
19/12/2017

אישור הטלת אגרות על תביעות ייצוגיות
29/11/2017

מניעת צמצום תחולת ההקלות לעניין מדרג רגולציה
15/11/2017

דיון בנושא הטלת אגרות על תביעות ייצוגיות
09/11/2017

הזמנה לכנס ניהול השקעות לדירקטורים וחברי ועדת השקעות
02/10/2017

הסרת חובת השתתפות של נושאי משרה בועדות חקירה פרלמנטריות
11/07/2017

הועידה הכלכלית השנתית של איגוד החברות הציבוריות
08/06/2017

סדר יום לועידה הכלכלית השנתית של איגוד החברות הציבוריות
28/05/2017

הישג נוסף לאיגוד בנושא החברה לרישומים
26/04/2017

שולחן עגול בנושא הקלות בדיווחים מידיים
19/04/2017

פטור מדיווחי רבעון ראשון 2017 לחברות קטנות
03/04/2017

כנס ערוצי מימון, גיוס הון ומשקיעים לחברות Midmarket
20/03/2017

מינוי דירקטוריות בחברות ציבוריות- רגולציה עצמית
08/03/2017

מעבר לדיווח חצי שנתי לחברות קטנות
15/02/2017

דיווח על פגישה עם פסגות
24/01/2017

מפגש בנושא יצירת רשימת מסחר ייעודית לחברות קטנות
08/01/2017

תרומת החברות הציבוריות- מדד מעלה
01/12/2016