מחזורי מסחר

במהלך שנת 2017 עלו מחזורי המסחר במניות בכ-11% וזאת לאחר שבמשך שנים רבות המחזורים נמצאו במגמת ירידה.

נכון לסוף שנת 2017, מחזור המסחר היומי הממוצע במניות עמד על 1.4 מיליארד שקלים , מרחק משמעותי מהמחזור היומי הממוצע ב-2010, שעמד על כ 2.2 מיליארד שקלים.