הנפקות ראשוניות

שנת 2017 היתה שנת מפנה בבורסה הישראלית. בעשור האחרון, מספר החברות הציבוריות הנסחרות בישראל נמצא במגמת ירידה, אך בשנת 2017 חל שינוי מגמה עם 17 הנפקות ראשוניות שהובילו לעלייה נטו במספר החברות (חדשות מול מחיקות) לראשונה זה שנים ארוכות.

איגוד החברות הציבוריות פועל להגדלת מספר החברות הציבוריות בישראל ולעידוד הפעילות בבורסה ובשוק ההון הישראלי.