הפורום הישראלי לקשרי משקיעים

הפורום הישראלי לקשרי משקיעים (IIRF – Israel Investor Relations Forum )

מבית איגוד החברות הציבוריות

הפורום הישראלי לקידום קשרי המשקיעים בישראל מבית איגוד החברות הציבוריות, הינו גוף מקצועי וייחודי בישראל המאגד את קהילת קשרי המשקיעים בישראל ושם לו למטרה להוביל ולקדם את תחום קשרי המשקיעים בישראל מתוך ההבנה כי התנהלות קשרי משקיעים נכונה עשויה לספק ערך משמעותי לחברות בפרט ולשוק ההון ולמגזר העסקי בישראל בכלל. לתחום קשרי המשקיעים תרומה משמעותית בהגדלת השקיפות והאמינות של החברות ובחשיפת והנגשת המידע לציבור המשקיעים הקיים והפוטנציאלי. הפורום מציב את ישראל לצד מדינות רבות בעולם בהן פועלים פורומים ואיגודים דומים ומקדם סטנדרטים בינלאומיים המקובלים בעולם המערבי. חברי הפורום הינם מנהלים בכירים ומקבלי החלטות במשק הישראלי, מנהלי קשרי משקיעים בחברות ציבוריות ובחברות פרטיות ומשמש בית מקצועי לקהילת קשרי המשקיעים בישראל הכוללת:

 • מנהלי קשרי משקיעים בחברות ישראליות
 • מנהלים העוסקים בתחום קשרי המשקיעים בחברות ישראליות נסחרות בארץ ובחו”ל ובחברות פרטיות . (בד”כ מנכ”ל, מנהל כספים, מנהל פיתוח עסקי , מנהל יחסי ציבור, מנהל שיווק וכד’)
 • מנהלים בחברות פרטיות בוגרות בשלבי צמיחה
 • בעלי עניין נוספים כמו: משקיעים מוסדיים – כולל מנהלי השקעות, אנליסטים, מנהלי מחקר בגופים מוסדיים, חברי דירקטוריון בחברות ישראליות, כתבים כלכליים וכתבי שוק ההון, מוסדות רגולציה בתחומי שוק ההון ועוד.

חזון ומטרות הפורום

חזון: ליצור גוף מקצועי מוביל בעל השפעה לקידום תחום קשרי המשקיעים בסביבה עסקית מקצועית במשק הישראלי והגלובלי, תוך יצירת סביבה תומכת צמיחה במשק הישראלי וייצוג הגורמים העוסקים בתחום קשרי משקיעים בפני השוק ובעלי העניין השונים.

מטרות:

 • קידום תחום קשרי המשקיעים במשק הישראלי, בחברות הישראליות ובקרב הקהילה העסקית. ועידוד פעילות קשרי משקיעים במשק העסקי .
 • לתרום לשיפור האיכות, המצוינות והמודעות לתחום קשרי המשקיעים בסביבה העסקית בישראל
 • לשמש “בית מקצועי” , מרכז ייעוץ ותמיכה לכל העוסקים ב- IR בישראל אשר ילווה אותם בעבודתם היומיומית ,ישמש פלטפורמה להעשרה, הרחבת והעמקת הידע, להתייעצות, למידה, הכשרה, קביעת נורמות מקצועיות, יצירת פתרונות משותפים והקניית כלים מקצועיים לקראת אירועים עתידיים במשק העסקי בישראל ובעולם שעשויים להשפיע על התחום.
 • קידום מעמד ה- IR בחברות, ברמה הפנים ארגונית (בפני ההנהלות בחברות ובפני עמיתים העוסקים בתחומים משלימים כמו PR , שיווק וקשרי קהילה) קידום קריירה ובמה ציבורית מקצועית לכל העוסקים בתחום בישראל
 • לשפר את מערך היחסים שבין החברות הרשומות למסחר בבורסות חו”ל ובבורסה בתל-אביב, לבין בעלי המניות, משקיעים פוטנציאליים, בעלי עניין והעולם העסקי.
 • להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים בקשרי משקיעים תוך קביעת סטנדרטים אתיים ומקצועיים.
 • לשמש כגוף חונך בנושא קשרי משקיעים לחברות צעירות ולמנהלי IR בראשית דרכם

פעילויות הפורום כוללות :

 • העשרה מקצועית
 • סמינרים, סדנאות, כנסים ומפגשים מקצועיים
 • פלטפורמה ל”סיעור מוחות” התייעצות מקצועית ושיתוף אתגרים ודילמות מקצועיות
 • מחקרים וניירות עמדה
 • מסלולי הכשרה מקצועית
 • שיתופי פעולה מקצועיים עם גופים מובילים במשק הישראלי והגלובלי
 • סיוע בגיוס, אפיון והגדרת תפקיד מנהלי קשרי משקיעים בחברות

הפורום החל את פעילותו הממוסדת לאחרונה ופועל תחת תכנית עבודה ממוקדת בהתאם למטרות הפורום. הפורום פועל במסגרת איגוד החברות הציבוריות ובשיתוף פעולה עם הבורסה לניירות ערך בתל אביב ומעניק ערך מוסף משמעותי לחברי הפורום, לחברות ציבוריות ,חברות פרטיות בצמיחה ולקהילה העסקית בישראל .

את הפורום מלווה ועדת היגוי מקצועית הכוללת מנהלים בכירים בתעשייה .

הנהלת הפורום

אילן פלטו, מנכ”ל איגוד החברות הציבוריות

איריס גולני , מנהלת הפורום

חברי ועדת ההיגוי (בהתנדבות)

 • דניאלה פיין, מנהלת קשרי משקיעים, קבוצת שטראוס
 • נדב כהן, מנהל קשרי משקיעים Odyssey Real Estate , לשעבר מנהל קשרי משקיעים בגזית גלוב
 • מורן מאיר ברס, מנהלת פעילות פירמת קשרי משקיעים אמריקאית, LifeSci Advisors בישראל
 • קרן מזור, מנהלת מחלקת קשרי משקיעים, בנק הפועלים
 • רמי רוזן, סגן נשיא לקשרי משקיעים, אורבוטק
 • עדי מולכו-וינשטיין, קבוצת עזריאלי

כמו כן , הפורום מעודד השתתפות פעילה של חברי הפורום .

ההצטרפות לפורום בשלב זה אינה כרוכה בתשלום, הפורום מתבסס על גיוס חסויות למימון הפעילות , ייגוייסו חסויות נוספות של גופים מקצועיים ומובילים בתחום קשרי המשקיעים ושוק ההון .