סקירת פעילות

סקירת פעילות 2020

מצורפת לעיונכם סקירת הפעילות שלנו לשנת 2020, ויעדים לשנת 2021.
על רקע משבר הקורונה, איגוד החברות הציבוריות המשיך ביתר שאת בפעילות הרגולטורית, המשפטית והציבורית הענפה למען החברות הציבוריות, במטרה ליצור סביבה עסקית תומכת לחברות הציבוריות, לבורסה ולמשק הישראלי כולו.

האיגוד הוביל לשורה של הישגים מרשימים עבור החברות הציבוריות: מתן אפשרות לדחיית מועד פרסום הדוחות השנתיים והדוחות לרבעון הראשון, קידום מתן אפשרות לרכישה עצמית על ידי החברות ובעלי השליטה ועוד..

במקביל, האיגוד ממשיך לפעול לקידום הקלות רגולטוריות נוספות, שמירה על מעמד הדירקטוריון, הכרה במס של הוצאות הנפקה, הפחתת המס על רווחי הון ועוד..

סקירת פעילות 2019

מצורפת לעיונכם סקירת הפעילות שלנו לשנת 2019, ויעדים לשנת 2020.

במהלך השנה החולפת פעל  האיגוד בשורה של נושאים וזכה הישגים משמעותיים ואנו ערוכים להמשיך במאבק למען החברות הציבוריות ולעידוד הפעילות בשוק ההון הישראלי.

בין הנושאים הרבים בהם טיפלנו וממשיכים לטפל נציין את מעורבות האיגוד בתהליכי החקיקה המתגבשים בנוגע לחברות ללא גרעין שליטה, בניטור הצבעות גופים מוסדיים באספות כלליות, ביצירת רפורמה בנושא חברות הייעוץ לגופים המוסדיים (אנטרופי), בהקטנת עמלות של רשות ני”ע והבורסה המוטלות על החברות, בסוגיות מיסוי שוק ההון (החל מהכרה בהוצאות הנפקה לצרכי מס, דרך מס ריווחי הון וכלה בסוגיית המס המוטל על בעלי השליטה בחברות), הקלות באכיפה מנהלית , קיצור דוחות, דיווח באנגלית, IXBRL, הצהרות דירקטורים ונושאי משרה לרואה החשבון ועוד שורה ארוכה של נושאים.

בחוברת המצורפת תוכלו לקרוא בהרחבה על האיגוד ופועלו.

 

סקירת פעילות 2018

מצורפת לעיונכם סקירת הפעילות שלנו לשנת 2018, ויעדים לשנת 2019. במהלך השנה החולפת רשם האיגוד שורה של הישגים משמעותיים, ואנו ערוכים להמשיך במאבק למען החברות הציבוריות ולעידוד הפעילות בשוק ההון הישראלי.

בשנה החולפת האיגוד פעל להגנה על תאגידים ונושאי משרה במהלך ניסוח חוק חדלות פירעון החדש בוועדת

החוקה בכנסת, להורדת עמלות דמי הרישום בבורסה לני”ע לחברות קטנות ובינוניות, להמשך קידום המעבר לדוחות חצי-שנתיים אותו אימצו למעלה מ-100 חברות ציבוריות קטנות ובינוניות, לביטול מע”מ על השקעות נוסטרו ולאישור הכרה בהוצאות הנפקה.

מוזמנים לקרוא עוד על פעילות איגוד החברות הציבוריות בסקירת הפעילות לשנת 2018 בלינק המצורף.

סקירת פעילות 2017

במהלך שנת 2017 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • כניסה לתוקף של יוזמת האיגוד למעבר לדו”חות חצי שנתיים אומצה ע”י למעלה מ-120 חברות ציבוריות
 • פתיחת שוק החברות לרישומים לתחרות
 • הצעת חוק להכרה בהוצאות הנפקה ראשוניות
 • מניעת חובת זימון של נושאי משרות בכירים בחברות לועדות הכנסת
 • הטלת אגרות על תביעות ייצוגיות לצמצום היקף תובענות סרק נגד חברות
 • הגנה על זכויות החברות במסגרת הדיונים כל חוק חדלות פירעון החדש
סקירת פעילות 2016

במהלך שנת 2016 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • מעבר לדוחות חצי שנתיים לחברות קטנות
 • הקלות רגולטוריות לחברות דואליות וחברות טק-עילית
 • הקלות לענייני דח”צים והצורך בועדת מאזן
 • הקלות בדיווחים מידיים
סקירת פעילות 2015

במהלך שנת 2015 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • עלות תועלת ברגולציה
 • מעבר לדוחות חצי שנתיים בחברות קטנות
 • תיקון 20 לחוק החברות
 • הקלות ברגולציה לחברות דואליות
 • השתתפות בדיוני ועדת אנדורן