אודותינו

איגוד החברות הציבוריות הוקם בשנת 1991, ומאז הוא פועל כארגון היציג של כלל החברות הציבוריות. האיגוד שם לו למטרה לקחת חלק פעיל בעיצוב שוק ההון הישראלי ולפעול ליצירת סביבה עסקית יציבה ותומכת בישראל, תוך שינוי השיח הציבורי האנטי-עסקי בכנסת ובתקשורת והדגשת התרומה של חברות הציבוריות לכלכלה ולחברה הישראלית.

איגוד החברות הציבוריות מייצג את האינטרסים של החברות הציבוריות והמגזר העסקי מול משרדי הממשלה, ועדות הכנסת, רשות ני”ע והבורסה, ונלחם בעודף רגולציה על שוק ההון הישראלי. בין ההישגים הבולטים של האיגוד ניתן למנות את היוזמה למעבר לדוחות חצי-שנתיים אותו אימצו למעלה מ- 120 חברות ציבוריות קטנות ובינוניות , אימוץ מנגנון ‘עלות-תועלת ברגולציה’ במשרדי הממשלה, היוזמה להקמת חברה לרישומים במסגרת הבורסה לני”ע, הקלות ברגולציה לחברות מנפיקות, קידום הכרה במס בהוצאות הנפקה והעלאה לסדר היום הציבורי של הצורך בהורדת המס על רווחי הון.

מבנה אירגוני

יו”ר האיגוד הוא גדעון תדמור יו”ר שותפות הנפט נאויטס פטרוליום ואחד ממייסדי תעשיית הנפט והגז במזרח הים התיכון. מנכ”ל איגוד החברות הציבוריות הוא עו”ד וכלכלן אילן פלטו, שמילא שורה של תפקידים בכירים במערכת הבנקאית ושימש כיועץ הכלכלי של ראשי הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס.

לאיגוד החברות הציבוריות ועד מנהל, שנבחר אחת לשלוש שנים, ובו שורה של אישים בכירים מקרב החברות הציבוריות ושוק ההון הישראלי.