בורסה משנית

לחברים שלום

אתמול (18/6/18) פורסם הדוח הסופי של הצוות הבין משרדי לבחינת הקמה של בורסה ייעודית לחברות קטנות ובינוניות (בורסה משנית) – לחצו כאן לדוח.
איגוד החברות הציבוריות הופיע בפני הוועדה בתהליך השימוע – לחצו כאן לעמדת האיגוד.
אמנם התקבלו חלק מהמלצותינו אולם עדין התוצאה רחוקה מעמדת האיגוד.
הנקודות העיקריות שהעלינו ועדין לא קיבלו פתרון הן היכולת של חברות קיימות לעבור לבורסה החדשה, העברת האכיפה מרשות ני"ע לבורסה (כפי שמקובל בעולם), ביטול הקנס המנהלי האישי באכיפה מנהלית ועוד רשימה ארוכה של סעיפים.
ננסה להשפיע בתהליך חקיקת החוק – לחצו כאן לתזכיר החוק
נמשיך לעדכן.

בברכה
אילן פלטו,מנכ"ל