כניסה לחברי האיגוד
משתמש חדש הרשם עכשיו
איגוד החברות
עמוד הבית >> אודות האיגוד

אודות האיגוד

רקע

 

איגוד החברות הציבוריות הוא הגורם המרכזי המאגד את כלל החברות הציבוריות, גדולות כקטנות, בנוגע לכלל הנושאים הדורשים התייחסות מרוכזת מול הגורמים הרגולטוריים השונים, לרבות: רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, רשות המיסים, משרדי ממשלה, וועדות הכנסת העוסקות בחקיקה הנוגעת לשוק ההון ולחברות ציבוריות, וכן וועדות ציבוריות בנושאים רלבנטיים. עם וותק וניסיון של למעלה מ-20 שנה, האיגוד, שהוקם בשנת 1991, פועל לקידום האינטרסים הכוללים של החברות הציבוריות, לקראת רפורמות שונות ותיקוני חקיקה מרכזיים הרלוונטיים לכלל חברי האיגוד.

 

במהלך שנות פעילותו, הלך מעמדו של האיגוד וצבר כוח ככל שהצטרפו אליו יותר חברות וככל שקיבל הכרה מצד גורמי החקיקה, הביצוע והפיקוח השונים כנציג הלגיטימי של החברות הציבוריות. כיום, האיגוד הינו גורם מרכזי בתהליך קבלת ההחלטות בשוק ההון הישראלי ותורם משמעותית לעיצוב עתידו.

 

כמטרת גג פועל האיגוד  להגברת הנגישות של חברות לשוק ההון הישראלי, תוך צמצום הנטל הרגולטורי הכבד שמוטל על החברות הציבוריות. האיגוד שואף להאיץ את תהליך צמצום מעורבות ממשלה בפעילות העסקית בכלל ובשוק ההון בפרט. לשם כך מתנהלת פעילות שוטפת מול הגורמים הרלבנטיים השונים שמטרתה קידום מתמיד של ענייניהן של כלל החברות הציבוריות.

 

האיגוד פועל לייצוג עניינן של כלל החברות  מול רשות לניירות ערך, מגיש ניירות עמדה לרשות המיסים, מקדם מהלכים לעידוד הסקטור העסקי, מקיים ומשתתף בכנסים ואירועים בנושאים רלוונטיים לחברות. בין הפעילויות השונות בהן היה מעורב האיגוד: ייזום הרישום הכפול בבורסת תל אביב, ייצוג עמדת החברות בנושא תגמול בכירים מול הרגולטורים, קידום חקיקה מקלה לחברות בינוניות וקטנות, הוזלת עלויות רגולציה מיותרות בכללן מעבר לדיווח דו שנתי במקום רבעוני לחברות קטנות, קביעת נורמות סבירות לחובות הדיווח הנדרשות, הקלה על תהליכי גיוסי הון וחוב בבורסה, הגדרת נורמות ראויות לבעלי מניות מיעוט בחברות, הסדרת פעילות חברות הייעוץ למוסדיים (אנטרופי) ושיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברות הציבוריות.

האתגרים העיקריים בפעילות האיגוד בשנה הקרובה הם לפעול להמשך יישום תכנית  ההקלות ברגולציה לחברות קטנות ובינוניות במטרה למתן את תופעת מחיקת החברות מהמסחר, קידום חקיקה שתוביל לרישום של חברות חדשות (הנפקות ראשוניות) בבורסה הישראלית, פעילות משותפת יחד עם גורמי חקיקה במטרה להעלות דרמטית את מחזורי המסחר בבורסה הישראלית, תיקון מדיניות האכיפה המנהלית, צמצום היקף וכמות הדוחות הכספיים תוך הקטנת החשיפה של נושאי המשרה, צמצום בכמות הדיווחים המיידים, עיגון המחויבות לחברות הדואליות בחקיקה, וייצוג עמדת החברות בוועדת 'אנדורן'.

 

כחלק מפעילותו השוטפת, מנהל איגוד החברות מועדון עסקים - הבית המקצועי של הדרג הבכיר בחברות הציבוריות, אשר משמש כמקום מפגש וידע לחבריו. במסגרת המועדון מתקיימים מגוון פורומים הדנים במתכונת של ישיבות ומפגשי שולחן עגול, בנושאים הבוערים שעל סדר יומן של החברות הציבוריות. בין היתר, מפעיל האיגוד פורומים של: יועצים משפטיים ומזכירי חברה, חברות ביומד, חברות נדל"ן,פורום פיננסים ופורום משותף עם הבורסה לני"ע – "הזירה". האיגוד הוא גם שותף בכיר בהקמת איגוד הדירקטורים שהחל בפעילותו השנה. במקביל, איגוד החברות הציבוריות הוא שחקן פעיל בתקשורת הישראלית והבינ"ל, ואף מוציא מדי רבעון את מגזין 'אחד העם', בשיתוף פעולה עם עיתון 'גלובס'.

 

האיגוד ממומן אך ורק מדמי חבר המשולמים, וולונטרית, ע"י החברות עצמן. כלל חברי הועד המנהל של האיגוד הינם בכירים ממגוון חברות ציבוריות שמעודכנים ומעורבים בהתנהלות שוק ההון ובנושאים המשפיעים על פעילותן השוטפת של החברות. יו"ר האיגוד הינו מר דני גולדשטיין ומנכ"ל האיגוד הינו מר אילן פלטו.