סקירת פעילות

סקירת פעילות 2017

במהלך שנת 2017 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • כניסה לתוקף של יוזמת האיגוד למעבר לדו"חות חצי שנתיים אומצה ע"י למעלה מ-120 חברות ציבוריות
 • פתיחת שוק החברות לרישומים לתחרות
 • הצעת חוק להכרה בהוצאות הנפקה ראשוניות
 • מניעת חובת זימון של נושאי משרות בכירים בחברות לועדות הכנסת
 • הטלת אגרות על תביעות ייצוגיות לצמצום היקף תובענות סרק נגד חברות
 • הגנה על זכויות החברות במסגרת הדיונים כל חוק חדלות פירעון החדש
סקירת פעילות 2016

במהלך שנת 2016 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • מעבר לדוחות חצי שנתיים לחברות קטנות
 • הקלות רגולטוריות לחברות דואליות וחברות טק-עילית
 • הקלות לענייני דח"צים והצורך בועדת מאזן
 • הקלות בדיווחים מידיים
סקירת פעילות 2015

במהלך שנת 2015 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • עלות תועלת ברגולציה
 • מעבר לדוחות חצי שנתיים בחברות קטנות
 • תיקון 20 לחוק החברות
 • הקלות ברגולציה לחברות דואליות
 • השתתפות בדיוני ועדת אנדורן