סקירת פעילות

סקירת פעילות 2018

מצורפת לעיונכם סקירת הפעילות שלנו לשנת 2018, ויעדים לשנת 2019. במהלך השנה החולפת רשם האיגוד שורה של הישגים משמעותיים, ואנו ערוכים להמשיך במאבק למען החברות הציבוריות ולעידוד הפעילות בשוק ההון הישראלי.

בשנה החולפת האיגוד פעל להגנה על תאגידים ונושאי משרה במהלך ניסוח חוק חדלות פירעון החדש בוועדת

החוקה בכנסת, להורדת עמלות דמי הרישום בבורסה לני"ע לחברות קטנות ובינוניות, להמשך קידום המעבר לדוחות חצי-שנתיים אותו אימצו למעלה מ-100 חברות ציבוריות קטנות ובינוניות, לביטול מע"מ על השקעות נוסטרו ולאישור הכרה בהוצאות הנפקה.

מוזמנים לקרוא עוד על פעילות איגוד החברות הציבוריות בסקירת הפעילות לשנת 2018 בלינק המצורף.

סקירת פעילות 2017

במהלך שנת 2017 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • כניסה לתוקף של יוזמת האיגוד למעבר לדו"חות חצי שנתיים אומצה ע"י למעלה מ-120 חברות ציבוריות
 • פתיחת שוק החברות לרישומים לתחרות
 • הצעת חוק להכרה בהוצאות הנפקה ראשוניות
 • מניעת חובת זימון של נושאי משרות בכירים בחברות לועדות הכנסת
 • הטלת אגרות על תביעות ייצוגיות לצמצום היקף תובענות סרק נגד חברות
 • הגנה על זכויות החברות במסגרת הדיונים כל חוק חדלות פירעון החדש
סקירת פעילות 2016

במהלך שנת 2016 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • מעבר לדוחות חצי שנתיים לחברות קטנות
 • הקלות רגולטוריות לחברות דואליות וחברות טק-עילית
 • הקלות לענייני דח"צים והצורך בועדת מאזן
 • הקלות בדיווחים מידיים
סקירת פעילות 2015

במהלך שנת 2015 איגוד החברות הציבוריות קידם שורה של נושאים, בהם:

 • עלות תועלת ברגולציה
 • מעבר לדוחות חצי שנתיים בחברות קטנות
 • תיקון 20 לחוק החברות
 • הקלות ברגולציה לחברות דואליות
 • השתתפות בדיוני ועדת אנדורן