הנהלה

אילן פלטו – מנכ"ל איגוד החברות הציבוריות משנת 2012. עורך-דין וכלכלן, מילא שורה של תפקידים בכירים במערכת הבנקאית ושימש כיועץ הכלכלי של ראשי הממשלה יצחק רבין ושמעון פרס.

צבי סטפק – יו"ר איגוד החברות הציבוריות, מייסד ובעלים משותף של מיטב דש ני"ע והשקעות. בנוסף לתפקיד היו"ר באיגוד, סטפק פועל לקידום התחום החינוך הפיננסי והוא נמנה עם מייסדי הארגון 'קפיטליזם קשוב' (חברה לתועלת הציבור) בישראל.